Dự án công trình cho công ty cổ phần xây dựng COTECCONS

Manager 0 Bình luận 19/09/2017

Đây là dự án lắp ghép nhá điều hành và nhà cho công nhân ở của  công ty cổ phần xây dựng COTECCONS mà do chúng tôi lắp đặt